Vliezier

Deel Vlielanders ervaart HCTS als ongepast

 

 

 

 

 

Het kleine zusje van Into The Great Wide Open, Here Comes The Summer, is niet zo klein meer; wat eerst als een kleinschalig minifestival begon als “Into The Spring”, met minder dan 750 bezoekers,  veel kinderactiviteiten en optredens uitsluitend in de Bolder is het inmiddels, althans voor Vlielandse begrippen, meer dan een minifestival geworden. “Het kleine zusje”, zoals de organisatie het altijd noemde, is uitgegroeid tot een volwassen dame met aspiraties.

Hoeveel bezoekers er het afgelopen weekend voor het festival naar Vlieland kwamen is niet bekend, maar rederij Doeksen bracht van vrijdag 4 mei tot en met maandag 7 mei met 20 afvaarten, inclusief sneldienst en watertaxi in totaal 5.501 passagiers naar het eiland. Hier moet dan wel bij vermeld worden dat het weekend nog in de landelijke meivakantie viel.

In een artikel van Timo Pisart van 23 januari 2013 op 3 voor 12 zegt medeorganisator Marlies Timmermans toen: “Here Comes The Summer wordt niet wezenlijk groter dan vorig jaar. Daarbij stelt ze de uitspraak die Ferry Rosenboom in een interview met Willem van Zeeland op 10 september 2012 deed, bij. Over HCTS stelde Rosenboom: “Dat gaan we komend voorjaar groter opzetten.” Werden er vorig jaar 750 kaarten verkocht voor het spin-off-festival Into The Spring, dit jaar zullen er 1000 kaarten in de voorverkoop gaan voor Here Comes The Summer. “We hebben wel gekeken naar mogelijkheden om verder uit te breiden, maar zijn tot de conclusie gekomen dat dat niet verantwoord kan meteen 5000 kaarten te gaan verkopen”. Hoeveel het er in 2018 waren is niet bekend.

Bezoekers lovend
In tegenstelling tot de festivalbezoekers die eigenlijk allemaal heel lovend waren over het afgelopen weekend; de sfeer, het eiland en de muziek, waarbij het mooie weer ongetwijfeld een belangrijke beoordelingsfactor zal zijn geweest, waren de eilanders dat veel minder. En niet zozeer vanwege de drukte op zich, maar de in hun beleving respectloze wijze waarop de organisatie de Dodenherdenking in het programma had verwerkt, of eigenlijk, naar hun gevoel, helemaal niet. Men had zich strikt gehouden aan de voorwaarden die hierbij in de vergunning waren gesteld.

Op 4 mei, zet de organisatie van Here Comes The Summer om 19:04 op haar FB-pagina: “Here Comes The Summer 2018 is nu echt los. Terwijl het steeds voller wordt in de avondzon op de Ruige Plak, vinden bands en artiesten hun weg op het eiland……..”

De feitelijke buitenlocatie is niet de Ruige Plak, maar het stukje bos in de hoek tussen Kampweg en kampwinkel, omgetoverd in de idyllische sfeer van ITGWO. “In deze ambiance betreden de rootsrockers van Hollis Brown als derde act vrijdag de planken. Echte rockers die ongetwijfeld moeten wennen aan deze opzet. Het optreden staat luid afgesteld”, schrijft Karst Jaarsma op festivalinfo.nl

Respect krijgt z’n tijd
Terwijl de laatste klanken van deze New Yorkse rootsrockband over het eiland galmen, de oostenwind draagt daar zeker aan bij, lopen ondertussen gasten en eilanders richting kerk en begraafplaats voor de dodenherdenking. Rond 20.00 is het stil op het eiland, respect krijgt z’n tijd. Maar niet voor lang.

Terwijl na het Wilhelmus de fanfare op de begraafplaats nog volop aan het spelen is, komt uit de oost alweer de eerste geluidsgolf over het eiland, nu van The Mauskovic Dance Band, tot ver voorbij de vuurtoren goed te horen, een kaartje heb je hier niet voor nodig.

Feestje bouwen
Karst Jaarsma vervolgt in zijn verslag van de avond: “De Mauskovic Dance Band krijgt de lastige plek om een half uur na de dodenherdenking er weer sfeer in te blazen. De euforie van Mauskovic vraagt een kleine omschakeling van gedachten. Het lukt de heren echter prima om met de mix van psychedelica, cumbia en afrobeat een feestje te bouwen. Terwijl de avond valt neemt het bos van Vlieland tropische temperaturen aan……..”

Big Mistake
Op Facebook onderschrijven verschillende eilanders ondertussen de verbazing van Dirk Bruin, die het festival op deze dag, in deze setting, als respectloos ervaart. Enkele van de 110 opmerkingen: < Wat een big mistake, waarom niet op 5 mei datum is een stuk toepasselijker voor een festival …..> < Dat er voor de bevolking al geen respect is dat weten we maar dat je niet het fatsoen in je heb om respect te tonen voor hen die gevallen zijn voor onze vrede is meer dan respectloos> < De Gemeente Vlieland gaat ook de fout in. Respectloos > < Zal wel met geld hebben te maken, zoals zo vaak, dan wordt het fatsoen opzijgezet > < De Gemeente Vlieland heeft toch een vergunning afgegeven. Ze hadden moeten zeggen 4 mei niet, dan zijn we met z’n allen stil, wat je 5 en 6 mei doet is goed > < Omarm de stilte, omdat het kan…….>

Bijzondere stille 2 minuten
Daarentegen hebben de bezoekers van het festival een hele andere mening en beleving. Zij twitteren vanaf het festivalterrein o.a. “Mooi moment bij #dodenherdenking op #vlieland bij festival #hcts18. Programma en muziek onderbroken voor 2 minuten stilte. Muisstil. #itgwo @stortemelk. Een ander twittert: “Het waren de meest bijzondere stille 2 minuten ooit. #hcts18 #4mei”.

Leeuwarder Courant
Op maandag, staat in de Leeuwarder Courant op blz. 2 “Vlielanders niet te spreken over festivalrumoer op avond 4 mei”. Journalist Tim Fierant schrijft: “Festival Here Comes The Summer, afgelopen weekend op Vlieland, viel stil tijdens dodenherdenking. Dat ervoor en daarna toch muziek klonk, steekt Vlielanders. Dirk Bruin sloeg erop aan. Een klein halfuur na de twee minuten stilte klonk er weer luide muziek vanaf het festivalterrein. Hij plaatste een bericht op Facebook. Bruin: “Om zes uur gaat hier op Vlieland de vlag halfstok. En toen hoorde ik ook al geluid van het festival. Letterlijk een dissonant.”

In het artikel stelt burgemeester Tineke Schokker van Vlieland, dat ze gaat uitzoeken wat precies de afspraken zijn geweest met het festival. “Want herdenken gebeurt hier op het eiland altijd heel serieus”. Volgens haar is er in de voorbereiding van het festival met de gemeente ongetwijfeld stilgestaan bij het feit dat het festival zou losbarsten op 4 mei, en hoe daarmee moet worden omgegaan. “Daar komen we uiteraard op terug in de evaluatie, die we altijd hebben”.

Schokker wachtte niet op de evaluatie; woensdag kwam er een officiële verklaring van de burgemeester, een alinea uit deze verklaring: “Het festival was dit jaar van 4 tot 6 mei en binnen dit tijdsbestek viel ook de Nationale Herdenking. Al bij de vergunningaanvraag heeft de organisator aangegeven hier rekening mee te zullen houden in de programmering. In de vergunning die is verleend is door de gemeente aangegeven dat er geen versterkte muziek ten gehore mocht worden gebracht tussen 19:00 uur en 20:30 uur. Zo is het ook gegaan”.

En verder: “Naar aanleiding van enkele klachten die bij de gemeente binnen kwamen over het feit dat er überhaupt festivalmuziek te horen was op 4 mei, is er contact opgenomen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei om advies te vragen wat gebruikelijk is.

Het blijkt niet ongebruikelijk te zijn dat er een festival (deels) op 4 mei gehouden wordt. HCTS was ook niet het enige festival in den lande. Wel adviseert het Nationaal Comité om de programmering voor iets langere tijd aan te passen, namelijk tot 21:00 uur. Alle herdenkingen zijn dan afgelopen, evenals de uitzending op televisie van de herdenkingen op de Dam en de Waalsdorpervlakte. Over de opmerking van Dirk Bruin betreffende de vlag halfstok, zegt Schokker: “Het vlagprotocol (van 18:00 uur tot zonsondergang) staat hier los van”.

Spijkers op laag water
De reactie van de grote festivalbaas, Ferry Roseboom, in de Leeuwarder Courant steekt veel Vlielanders nog het meest en zorgt weer voor veel commotie. In het artikel van Fierant stelt hij: “Tijdens de herdenking waren ook wij stil. Volgens mij kun je dan daarna prima doorgaan met het festival, Ik vind dit spijkers op laag water zoeken.”

Unplugged
De uitspraak van Roseboom is des te opvallender omdat juist hij na een inspraakavond, naar aanleiding van heel veel eilanderkritiek, in november vorig jaar de eilanders beloofde dat er voortaan beter naar hen geluisterd zou worden en dat er aanpassingen zouden komen aan de geluidssterkte en er meer “unplugged” zou zijn. Bij Here Comes The Summer was hiervan dus nog niets te merken.

11e keer?
Daarbij speelt de organisator met het voortbestaan van het festival. Tal van eilanders vinden het na tien keer wel mooi geweest. Zij wensen een eventueel ander eiland veel succes met die 11e editie.

Coalitieakkoord
Veel ruimte voor het voortbestaan op Vlieland lijkt er ook niet te zijn. In het nieuwe coalitieakkoord stellen coalitiepartners GroenWit en Nieuw Liberaal Vlieland onder het kopje Kunst & Cultuur o.a.:  “Centraal in dit thema staat het behoud van het kleinschalige en van onze eigen tradities: de Vlielander cultuur. “Stimuleren van (kleine!) festival-achtige evenementen in voor- en naseizoen. Kiezen voor kleinschaligheid en kwaliteit, in stand houden van waardevolle tradities en (culturele) instellingen”.

Het is dus nog maar de vraag of tegen het licht van dit coalitieakkoord er nog een vergunning in de toekomst afgegeven gaat worden.

Berend J Hazenberg